VILNIAUS CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLA „LIEPAITĖS“ ŠIANDIEN     

TLF 9844

Šiandien Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ tvirtai įleidusi šaknis į Lietuvos kultūros gyvenimą. „Liepaitės“ koncertuoja iškiliausiose koncertų salėse, mergaičių balsai paklūsta žymiausių Lietuvos dirigentų J. Domarko, G. Rinkevičiaus, R. Šerveniko, M. Pitrėno, M. Staškaus, M. Barkausko mostui. Chorų repertuare - nuo lietuviškos liaudies dainos iki stambios formos kūrinių su orkestrais. Koncertinių kelionių maršrutai plačiai pasklidę po Europą. Šiuo metu mokykloje dirba 38 aukštos kvalifikacijos mokytojų ir koncertmeisterių: 4 mokytojai ekspertai, 1 koncertmeisteris ekspertas, 15 mokytojų metodininkų, 2 koncertmeisteriai metodininkai, 6 vyr. mokytojų, 2 vyr. koncertmeisteriai.  Daugiau...  

MOKYKLOJE VYKDOMOS PROGRAMOS                                                        

INFORMACIJA

Vasaros stovykla

„Liepaičių vasara - 2020“

 

NAUJIENA

DĖMĖSIO! Nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi mokestis už ugdymą. Naujas Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašas: https://vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30333591

SVEIKINAME

Sveikiname MUZIKA

PIRMOJO INTERAKTYVAUS KONKURSO

„MUZIKA-@“ LAUREATES

Naudingos nuorodos

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija  Vilniaus miesto savivaldybė - Švietimas   aikos logo

Dabar svetainėje lankosi

65 svečiai (-ių)Ankstyvojo muzikinio ugdymo (AMU)

 

TLF 98712

 

   Ankstyvojo muzikinio ugdymo (AMU) grupes pradeda lankyti 5 - 6 metų amžiaus mergaitės ir berniukai.

   Šiam chorui nuo 1996 m. vadovavo mokytoja ekspertė Henrika Šečkuvienė, kuri atliko ketverių-šešerių metų vaikų muzikinių gebėjimų tyrimą, parengė „Muzikinio ugdymo pradmenų“ programą, Vilniaus pedagoginiame universitete apgynė disertaciją tema: „Priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinių gebėjimų ugdymas muzikos mokykloje“.    Skaityti daugiau... 

 

Pradinio muzikinio ugdymo

(1 – 3 klasių)  

 

pirmokai

 

   Į pirmą klasę priimamos 7 metų mergaitės, turinčios elementarius muzikinius gebėjimus. Mokomasi muzikos rašto (solfedžio), grojama pasirinktais muzikos instrumentais (fortepijonas, smuikas, fleita, gitara). Grupiniai ir individualūs užsiėmimai (6 savaitinės pamokos) vyksta 2-3 kartus per savaitę. Skaityti daugiau...

Pagrindinio muzikinio ugdymo

(4 – 7 klasių) 

  58B8908

  

   Mokiniai gauna pagrindines solfedžio, muzikos literatūros žinias, groja muzikos instrumentu, turi balso lavinimo dalyką. Grupiniai ir individualūs užsiėmimai (9 – 10 savaitinių pamokų) vyksta 3 kartus per savaitę. Choro skyriuje mergaitės dainuoja jaunučių ir jaunių choruose.

  Septintoje klasėje yra užbaigiamas pagrindinis muzikos mokyklos kursas. Pakankamai įsisavinę programą, po pasiekimų patikrinimo, mokiniai gauna neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą.  

   Sėkmingai įsisavinę ir norintys tęsti muzikinį ugdymą mokiniai gali rinktis programas: “Ilgalaikio kryptingo muzikinio ugdymo (8 – 11 klasių)”,  “Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio (9 – 12 klasių)”.

Ilgalaikio kryptingo muzikinio ugdymo (8 – 11 klasių)  

TLF 9231

  

   Mokinės dainuoja Merginų ansamblyje ir Merginų chore, turi balso lavinimo užsiėmimą, gali groti ansambliuose: išilginių, skersinių fleitų, smuikų. Grupiniai ir individualūs užsiėmimai vyksta 3 kartus per savaitę (5 – 6 savaitinės pamokos).

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio (9 – 12 klasių)  

Mokiniai gali rinktis chorinio dainavimo ir solinio dainavimo specializacijas. Šalia pasirinktos specializacijos, mokiniai mokosi bendrųjų muzikinių gebėjimų ir pasirenkamųjų dalykų: solfedžio, muzikos teorijos, muzikos istorijos, harmonijos, muzikos kūrinių analizės, bendro fortepijono, choro ir balso lavinimo. Skaityti daugiau...

Vilniaus chorinio dainavimo mokykla Liepaitės, P.Skorinos g. 14, Vilnius, LT- 03103 , Tel.: +370 5 215 15 68 . Copyright © 2024 Liepaitės. Visos teisės saugomos.