Mokestis

Spausdinti
Atnaujinta: 2020 vasario 24
DĖMĖSIO! Prašome mokestį už 20192020 m. m. visą II pusmetį, 2020 m. sausįgegužę (5 mėn.), būtinai sumokėti iki kovo 15 d. į mokyklos sąskaitą, nes mokesčio už ugdymą apskaitos tvarkymas bus perduotas BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.
Mokesčio už ugdymą rekvizitai:

Mokėti į Luminor banko sąskaitą Nr. LT904010042400040274

Gavėjas: Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“

Įmonės kodas: 191662947

 

Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje (šis kodas yra pastovus ir nesikeičia, kol mokinys mokosi mokykloje)  savo kliento kodą galite sužinoti paskambinę į mokyklos raštinę tel. (8 5) 215 1568

Mokėjimo paskirtis: pirmiausia reikia įrašyti mokinio kliento kodą gavėjo informacinėje sistemoje (skaičiais), mokinio vardą, pavardę, už kelintos klasės (skaičiais) neformalųjį ugdymą.

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ SUMA už 2020 m. sausio–gegužės mėn. yra 125,00 Eur (už 1 mėn. – 25 Eur).

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ SUMA Mažylių chorui (5–6 metų priešmokyklinei grupei) už 2020 m. sausio–gegužės mėn.  yra 75,00 Eur (už 1 mėn. – 15 Eur).

 

Jei du ir daugiau vaikų iš vienos šeimos lanko tą pačią arba skirtingas Vilniaus miesto savivaldybės muzikos, dailės ir meno mokyklas, kiekvienam mokiniui taikomas 75 proc. dydžio mokestis už ugdymą, pateikus dokumentus (pažymą apie šeimos sudėtį ir pažymą iš kitos mokyklos bei prašymą): 75 proc. dydžio mokesčio už ugdymą suma už 2020 m. sausio–gegužės mėn. yra 93,75 Eur; Mažylių chorui 56,25 Eur.

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ SUMA gaunantiems Socialinę paramą už 2020 m. sausio–gegužės mėn. yra 50,00 Eur (už 1 mėn. – 10 Eur) pateikus dokumentus.

Nuo mokesčio už ugdymą atleidžiami mokiniai iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, pateikus dokumentus.

Pateikus dokumentus dėl atleidimo nuo mokesčio ar jo sumažinimo, mokestis nemokamas arba mažinamas nuo kito mėnesio 1 dienos. už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas.

 

Mokesčio už ugdymą suma nustatyta pagal 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašą: https://vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30333591

NAUJIENA

DĖMĖSIO! Nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi mokestis už ugdymą. Naujas Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašas: https://vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30333591

Naudingos nuorodos

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija  Vilniaus miesto savivaldybė - Švietimas   aikos logo

Dabar svetainėje lankosi

72 svečiai (-ių)

Vilniaus chorinio dainavimo mokykla Liepaitės, P.Skorinos g. 14, Vilnius, LT- 03103 , Tel.: +370 5 215 15 68 . Copyright © 2024 Liepaitės. Visos teisės saugomos.