Spausdinti
Peržiūros: 8522

       choir Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ šiandien  

        

Šiandien Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ tvirtai įleidusi šaknis į Lietuvos kultūros gyvenimą. „Liepaitės“ koncertuoja iškiliausiose koncertų salėse, mergaičių balsai paklūsta žymiausių Lietuvos dirigentų J. Domarko, G. Rinkevičiaus, R. Šerveniko, M. Pitrėno, M. Staškaus, M. Barkausko mostui. Chorų repertuare - nuo lietuviškos liaudies dainos iki stambios formos kūrinių su orkestrais. Koncertinių kelionių maršrutai plačiai pasklidę po Europą.

Šiuo metu mokykloje dirba 35 aukštos kvalifikacijos mokytojų ir koncertmeisterių: 6 mokytojai ekspertai, 1 koncertmeisteris ekspertas, 11 mokytojų metodininkų, 3 koncertmeisteriai metodininkai, 6 vyr. mokytojų, 2 vyr. koncertmeisteriai. Džiugu, kad mokykloje ir šiandien dirba pirmosios „Liepaičių“ dainininkės, vėliau tapusios choro studijos mokytojomis, dabar – žinomos chorvedės, pedagogės: mokytojos ekspertės A. Steponavičiūtė Zupkauskienė, N. Timofejeva, jaunesnės kartos –  mokytoja metodininkė I. Miškinienė.

Chorinio dainavimo mokykloje „Liepaitės“ kasmet mokosi apie 400 moksleivių. Mokykloje vykdomos pradinio (1-3 kl.), pagrindinio (4-7 kl.), ilgalaikio kryptingo (8-11kl.) ir profesinės linkmės (9-12 kl.) muzikinio ugdymo modulio programos. Yra ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė. Darbą organizuoja sudarytos mokytojų metodinės grupės: choro (pirmininkė J. Dirgėlaitė), instrumento (pirmininkė J. Staškienė), fortepijono ir koncertmeisterių (pirmininkė S. Dūdėnienė), balso lavinimo (pirmininkė G. Skerytė).

Choras visoms moksleivėms yra pagrindinis dalykas. Per mokslo metus chorai surengia arba dalyvauja apie 70 - 90 koncertų. Keturiems mokyklos chorams 2011 m. suteiktos meninio kolektyvo kategorijos: trečios klasės chorui – trečia, jaunučių chorui – antra, jaunių ir merginų chorams – pirma. Moksleivės pagal amžių suskirstyti į šešis mokyklos chorus: 1, 2, 3 klasių (vadovė mokytoja ekspertė N. Timofejeva, mokytojos metodininkės J. Dirgėlaitė ir D. Mickevičiūtė), Jaunučių (vadovė mokytoja metodininkė E. Jaraminienė), Jaunių (vadovė mokytoja ekspertė A. Steponavičiūtė Zupkauskienė) ir Merginų (vadovė mokytoja ekspertė J. Vaitkevičienė). Per septynerius mokymosi metus moksleivės gauna pagrindinį muzikinį ugdymą, o sėkmingai jį baigusios, pereina į meninį kolektyvą – Merginų chorą. Pačios gabiausios moksleivės nuo 9 klasės pagal profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programą gali rinktis solinio ir chorinio dainavimo specializacijas. 2017 m. mokykloje susibūrė Merginų ansamblis (vadovė Justina Kuliūnienė).

Moksleivės gali groti pasirinktu instrumentu: fortepijonu, fleita, smuiku ar gitara. Nuo trečios klasės gabioms mokinėms sudaryta galimybė mokytis pagal pagilinto instrumento programą. Diferencijuotas instrumento dalyko mokymas leidžia gabiausioms mokinėms, šalia aktyvios chorų veiklos, puikiai įvaldyti instrumentą, dalyvauti miesto, šalies bei tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose ir pasiekti puikių rezultatų bei laimėjimų. Labai populiarus mokykloje yra ansamblinis muzikavimas. Mokykloje veikia keturi instrumentiniai ansambliai: išilginių fleitų (vadovė mokytoja metodininkė J. Staškienė), skersinių fleitų (vadovė mokytoja metodininkė L. Liaudanskaitė) ir fortepijoninis duetas (vadovė mokytoja metodininkė Eglė Perkumaitė-Vikšraitienė).

Balsas chorinio dainavimo mokykloje – pagrindinis „instrumentas“, todėl ugdymo procese svarbią vietą užima balso lavinimo dalykas. Dainavimo paslapčių moksleives moko mokytoja ekspertė G. Skerytė, mokytoja metodininkė I. Miškinienė, bei vyr. mokytoja V. Taurinskaitė-Rukšienė. Moksleivės suburiamos į įvairius ansamblius, paruošiami soliniai pasirodymai. 

Nuo „Liepaičių“ mergaičių choro įkūrimo prabėgo daugiau nei penkiasdešimt metų. Šį pusšimtį amžiaus galima suskirstyti į du periodus. Pirmasis, 1964-1992 m., Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų mergaičių choro studija, neabejotinai turėjusisvarbų vaidmenį Lietuvos vaikų chorinės kultūros kontekste, ir antrasis – nuo 1993 m., kai buvo įkurta chorinio dainavimo mokykla ir kolektyvas įgavo antrą kvėpavimą. 2018 metais Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ švęs 25 metų jubiliejų.

 

Vilniaus chorinio dainavimo mokykla Liepaitės, P.Skorinos g. 14, Vilnius, LT- 03103 , Tel.: +370 5 215 15 68 . Copyright © 2023 Liepaitės. Visos teisės saugomos.