PENKTASIS DAINIAUS TRINKŪNO KAMERINIO MUZIKAVIMO FESTIVALIS

Spausdinti
Atnaujinta: 2018 kovo 26

2018 metų kovo 17 dieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II rūmų kamerinėje salėje vyko Dainiaus Trinkūno vaikų ir jaunimo kamerinio muzikavimo festivalis, skirtas  žymaus pianisto, pedagogo, kultūros puoselėtojo atminimui.

Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ šį festivalį surengė jau penktą kartą ir smagu, kad šis ypatingas įvykis sutapo su mūsų valstybei nepaprastai svarbia data – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiu ir ypač džiugia data „Liepaičių“ bendruomenei – mokyklos veiklos 25-mečiu.

Apibūdindama festivalį kaip vieną reikšmingiausių mūsų mokykloje vykdomų meninių projektų, sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Edita Jaraminienė. Visiems festivalio dalyviams ji palinkėjo nuostabių muzikavimo akimirkų, prasmingų patirčių, skleidžiant ir puoselėjant kamerinio muzikavimo tradicijas jaunųjų muzikų širdyse. Malonu, kad į šį festivalį susirinko gausus būrys atlikėjų ir jų mokytojų iš Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikos mokyklos-studijos, Vilniaus dešimtmetės B. Dvariono muzikos mokyklos, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Alytaus muzikos mokyklos ir Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos. 2-3-jų atlikėjų fortepijoninių ansamblių kategorijoje (kūriniai atliekami vienu fortepijonu) dalyvavo vienuolika ansamblių. Juos vertino kompetetinga žiuri: pirmininkė docentė, mokytoja ekspertė Jūratė Šleinytė, mokytoja metodininkė Aušra Šikšnelienė, mokytoja metodininkė Edita Jaraminienė. Klausytojus džiugino visi vienuolika ansamblių, dalyviai buvo puikiai pasiruošę. Ypač žavėjo savitas, įdomus, retai skambantis arba visai negirdėtas kiekvieno ansamblio pasirinktas repertuaras. Vaikai skambino profesionaliai, stilingai, lanksčiai, jausdami ansamblį bei sinkopuoto ir sudėtingo ritmo vingius, kurdami atliekamos muzikos įvaizdžius ir su užsidegimu bei įtaiga perteikdami ryškius kiekvieno kūrinio charakterius. Diplomais buvo atžymėti penki ansambliai: antrokės Ema Gaučytė, Gabrielė Juozaitytė (mokyt. Lilija Taločkienė, chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“), ketvirtokės Lėja Galkauskaitė, Barbora Šileikaitė (mokyt. Giedrė Gabnytė, LMTA muzikos mokykla-studija), Darija Misiūnaitė, Smiltė Jankauskaitė, Andrius Ruzgys, (mokyt. Audronė Ruzgienė, muzikos mokykla „Lyra“), Aušrinė Strakšaitė ir Radoslav Macutkevič, MMUG (mokytojos Rita Kaziulienė, Violeta Česaitienė), devintokės Guoda Juodaitytė, Urtė Marija Petrauskytė (mokyt. Eglė Kasteckaitė, chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“). Diplomas-prizas už geriausią pasirodymą buvo skirtas Augustei Butkutei, ir Odetai Paslaitytei, 10 kl., (mokyt. Sigita Dūdėnienė, chorinio dainavimo mokykla “Liepaitės”). Duetas išsiskyrė nepriekaištingu ansambliniu muzikavimu, garsinio balanso valdymu, puikia artikuliacija bei įtaigia, išryškinant žanro ir programiškumo elementus, interpretacija.

Pertraukos metu prieš kamerinių ansamblių kategorijos pasirodymą buvo surengtas pažintinis ir labai patrauklus visiems susirinkusiems mokytojams metodinis seminaras „Vitalijaus Neugasimovo fortepijoninių ansamblių ir pjesių rinkinių išleistų Oxford university press, pristatymas. Seminarą moderavo mokytoja ekspertė Margarita Bereščanskaja. Labai įdomų metodinį pranešimą „Vitalijaus Neugasimovo fortepijoninių ansamblių muzikinės kalbos ypatumai ir interpretavimo galimybės“ paruošė mokytoja metodininkė Eglė Kasteckaitė. Pranešimo pradžioje ji nupiešė įvairiaspalvį V.Neugasimovo – kompozitoriaus, pianisto, vargonininko, pedagogo, dainininko, skirtingų kolektyvų vadovo portretą, apibūdindama jį kaip žmogų, įkvėptą Glenno Gouldo, pažymėjo, kad improvizacija ir barokas yra neatsiejami jo kūryboje. Buvo pristatyti du pjesių fortepijoniniam ansambliui rinkiniai, pavadinti Eskizais (Sketches). Pirmąjį sudaro šešios lengvos pjesės, antrąjį – penkios. Rinkiniai puikiai paruošti techniškai. Abi partijos atskirai įrašytos į CD, siekiant spartesnio kūrinio įsisavinimo, neturint galimybės dažnai repetuoti su partneriu. Sukurti šias pjeses kompozitorių inspiravo jo šeima, ypač sesuo Liudmila, gyvenanti Didžiojoje Britanijoje. Įdomu, kad autorius sukūrė muziką, o po to tik atsirado pavadinimai (daugelį jų sugalvojo autoriaus artimieji). Pranešime E.Kasteckaitė pastebėjo, kad kompozitoriaus muzikinė kalba išsiskiria stilių, štrichų įvairove, pasižymi savitai panaudotais įvairialypės ritmikos bei polifonijos elementais, ir supažindino su kitais muzikinės kalbos ypatumais. Seminaro metu „Liepaičių“ mokinės Gabrielė Lapukaitė ir Liepa Kadziauskaitė (mokytojos L. Taločkienė ir S. Dūdėnienė) paskambino ansamblį „Šlovinga praeitis“, Augustė Butkutė ir Odeta Paslaitytė (mokyt. S. Dūdėnienė) – pjesę „Rumba Johanui“, o Goda Juodaitytė ir Urtė Marija Petrauskytė (mokyt. E. Kasteckaitė) – nostalgišką pjesę „Ruduo Paryžiuje“. Dar keletą pjesių „Just for you“, „Aukštai danguje“, „Pavasario vėjas“ puikiai atliko Eglė Kasteckaitė ir autorius Vitalijus Neugasimovas.

Mokytojos metodininkės Sigitos Dūdėnienės pranešime „Vitalijaus Neugasimovo fortepijoninės pjesės – įspūdingas programiškumo ir stilių įvairovės derinys“ buvo pristatytos solinės pjesės (viso jų – 32 ). Pirmasis rinkinys (18 pjesių), skirtas turintiems pradinius įgūdžius ( nuo antros klasės), antrasis – vyresniems ir profesionaliems atlikėjams. Mokytoja pažymėjo, kad pavadinimą „Eskizai“ galima būtų pakeisti į - „Glaustos klavyrinės instrumentinės muzikos istorijos“, nes jose žanrų ir stilių įvairovės skalė labai plati. Tai žavingos miniatiūros. Pjesėms būdinga aiški, išgryninta forma, išradingas įvairių stilių muzikinės kalbos elementų derinimas, ryškus pragmatiškumas. Visa tai žadina atlikėjų ir klausytojų vaizduotę, teikia ypatingą estetinį pasitenkinimą. S. Dūdėnienė supažindino su pjesėmis, suskirstydama jas į grupes, kur I grupė sietina su baroko epocha, II grupė - lyrinės pjesės, III –gyvūnijos pasaulis (etiudai, virtuozinės pjesės), IV – pasaulio tautų muzika ir šokiai, V – džiazinės pjesės. Seminare skambėjo „Sonatina Polifonica“ (skambino Smiltė Grigaitė, mokyt. S. Dūdėnienė), „Sena muzikinė dėžutė“(grojo Ieva Jasiulevič, mokyt. M. Bereščanskaja), „Vieną kartą“ (atliko Kotryna Žalalytė, mokyt. J. Budrevičiūtė). Šviesias dainingas lyrines pjeses „Mieli prisiminimai“, „Žvaigždutė“, „Meditacija“ nuoširdžiai paskambino Tija Pumputytė, Ieva Šemeškevičiūtė, Smiltė Gudaitytė (mokyt. J. Klovaitė, D. Navikaitė-Lukoševičienė, N. Celešienė). Stilingai buvo atliktos džiazinės pjesės „Let‘s rock“, „Linksmas mažas straidas“, „Blue rondino“. Skambino Paulina Čiginskaitė (mokyt. A. Kolpakovaitė), Ieva Jasiulevič (mokyt. M. Bereščanskaja, Agnė Valentinavičiūtė (mokyt. S. Dūdėnienė).

Seminaro pabaigoje nuoširdų padėkos žodį mokyklai ir jos mokytojams tarė autorius, paminėdamas, kad ši mokykla turėjo didelę įtaką jo asmenybės kaip kūrėjo formavimuisi, betarpiškai pasidalino prisiminimais, kūrybinio kelio vingiais.

Po pertraukos prasidėjo kamerinių ansamblių A ir B grupių pasirodymai. Juos vertino autoritetinga komisija: pirmininkas profesorius Petras Kunca, vyresnioji mokytoja Laima Šulskutė, mokytoja metodininkė, koncertmeisterė ekspertė Loreta Kuliešiuvienė. Klausytojų dėmesį patraukė skirtingiausių netradicinių ansamblių sudėtys: tai fortepijonas, saksofonas ir violončelė, keturi akordeonai ir fortepijonas, įvairių išilginių fleitų ansamblis, skersinių fleitų ansamblis, gitarų ansamblis, du balsai, smuikas ir fortepijonas, balsas, išilginė fleita, trys fortepijonai ir mušamieji . Žavėjo, tikrai ne be mokytojų pastangų, labai įvairaus, įdomaus ir naujai surasto repertuaro parinkimas. Skambėjo daugybės žanrų ir skirtingiausių charakterių kūriniai, nuo baroko ir išplėtotų liaudies dainų iki romantinių, šiuolaikinių ar džiazo stiliuje parašytų kūrinių. Visi ansambliai buvo atsakingai pasiruošę festivaliui, grojo entuziastingai, perteikdami muzikavimo ansamblyje džiaugsmą. A grupėje dalyvavo šeši ansambliai. Subtilumu ir jautriu muzikavimu drauge išsiskyrė gitarų ansamblis: trečiokės Aušra Memėnaitė, Adelija Virbauskaitė, Ema Gaudinskaitė (mokyt. Chris Ruebens, chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“). Lankstumu, puikiu balansu, gražiais balsais ir ansambliškumo pojūčiu pasižymėjo dviejų dainininkių Julijos Vaičiūnaitės, Vėjūnės Pečiukėnaitės (mokyt. Vida Taurinskaitė- Rukšienė, „Liepaičių“ ir Algirdo muzikos mokyklos), smuikininkės Rusnės Vaišvilaitės (mokyt. Birutė Bagdonienė, „Liepaitės“) ir pianistės Snaigės Lukoševičiūtės (mokyt. Albina Šikšniūtė, M.K. Čiurlionio menų mokykla) ansamblis. Stilingu, ryškiu ir emocingu pasirodymu sužavėjo smuikininkių Augustės Pavilonytės, Dainoros Gaidelytės ir pianistės Annos Krasuckytės ansamblis (mokytojos Birutė Bagdonienė ir Margarita Bereščanskaja, chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“). Šie ansambliai A grupėje ir buvo apdovanoti diplomais. B grupėje girdėjome dešimt pasirodymų. Visi vaikai buvo puikiai paruošti, tačiau visi negali būti apdovanoti. Diplomą-prizą už geriausią pasirodymą iškovojo ansamblis iš Tallat-Kelpšos konservatorijos pianistė Kristina Jodko (mokyt. Auksė Bakienė) ir dainininkai Ona Černiauskaitė ir Vaidotas Gudauskas (mokyt. Natalja Krauter). Atlikėjai patraukė muzikinio mąstymo vientisumu, plačia ir kartu subtilia spalvine amplitude. Norėčiau ypač išskirti iš apdovanotųjų diplomais pianistės Indrės Manikaitės (mokyt. E. Kasteckaitė, „Liepaitės“), saksofonininko Kristupo Černeckio ir violončelininko Augustino Sokalski (mokytojai Albinas Guželis ir Tatjana Kuc, B. Dvariono muzikos mokykla) ansamblį. Šis ansamblis išsiskyrė iš visų - vientisos formos pojūčiu, muzikinio mąstymo brandumu ir sugebėjimu perteikti atliekamų kūrinių charakterį su didžiule įtaiga. Labai profesionaliai pasirodė, gražiai intonaciniai derėjo diplomu apdovanotas mokytojos Jūratės Staškienės („Liepaitės“) vadovaujamas išilginių fleitų ansamblis: Morta Mažeikaitė (sopraninė fleita), Ugnė Motiečiūtė (sopraninė fleita, Upė Jarutytė (altinė fleita), Vėjūnė Strazdaitė (altinė fleita), Aistė Gargasaitė (bosinė fleita), mokytoja Jūratė Staškienė (tenorinė fleita). Be jau minėtų ansamblių komisija diplomais atžymėjo dar tris kamerinius ansamblius: fleitininkę Emiliją Rasuotytę ir pianistą Povilą Lekavičių (mokytojos Vitalija Tratienė ir Gražina Gumuliauskienė, Karoliniškių muzikos mokykla), fleitininkes Mortą Mažeikaitę, Ugnę Motiečiūtę ir pianistę Mariją Janavičiūtę (mokytojos Jūratė Staškienė ir Jūratė Klovaitė, „Liepaičių“ chorinio dainavimo mokykla) bei dar vieną ansamblį iš „Liepaičių“ mokyklos, kuriame dabar kaip dainininkė savo gražų balsą atskleidė Ieva Janavičiūtė , pritariant pianistei Eglei Jocytei fleitininkei Ievai Jankauskaitei (mokytojos Vida Taurinskaitė-Rukšienė, Lidija Jaraminienė, Jūratė Staškienė). Visi festivalyje dalyvavę kameriniai ansambliai buvo kokybiškai pasiruošę, atskleidė individualų ir savitą muzikavimo braižą.

Su nekantrumu lauksime kito Dainiaus Trinkūno kamerinio muzikavimo festivalio. Tai buvo didelė šventė vaikams ir jų mokytojams. Juk muzikavimas drauge suartina giminingas sielas, papildo draugų ratą. Tokie renginiai padeda atskleisti jaunuosius talentus, plėtoti muzikuojančių vaikų saviraišką ir kūrybiškumą, o kartais nulemia ir gyvenimo kelio pasirinkimą.

Mokytoja metodininkė Eglė Perkumaitė Vikšraitienė

 

INFORMACIJA

Vasaros stovykla

„Liepaičių vasara - 2020“

 

NAUJIENA

DĖMĖSIO! Nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi mokestis už ugdymą. Naujas Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašas: https://vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30333591

SVEIKINAME

Sveikiname MUZIKA

PIRMOJO INTERAKTYVAUS KONKURSO

„MUZIKA-@“ LAUREATES

Liepaitės apie „Liepaites"

m1Dar nenutilo fleitų skambesys
Ir nenustojo groti smuikai
Dar girdisi mergaičių kuždesys
Ir švyti natos parašytos smulkiai.
Daina, skambėsianti ilgai 
„Liepaičių" nuostabiais balsais
Švelniai paglosto mano širdį
Lyg apkabina ir sušildo...
Milda Mačiulaitytė 6 kl., Jaunių choras, 2011 m.

Naudingos nuorodos

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija  Vilniaus miesto savivaldybė - Švietimas   aikos logo

Lankomumo statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
563221

Dabar svetainėje lankosi

52 svečiai (-ių)


Vilniaus chorinio dainavimo mokykla Liepaitės, P.Skorinos g. 14, Vilnius, LT- 03103 , Tel.: +370 5 215 15 68 . Copyright © 2024 Liepaitės. Visos teisės saugomos.